úvěr na bydlení

Účelem úvěrů na bydlení, je koupit byt, dům nebo pozemek na trhu, a to jak primárním a sekundárním. Tento úvěr lze také použít na obnovu majetku, jeho modernizaci, rozšíření nebo rekonstrukci. V současné době je nejoblíbenějším typem úvěrů, protože koupě bytu v hotovosti, je vzácností, a to zejména při běžných cenách. V tomto případě splatnost je velmi dlouhá (i desítky let).

Období splatnosti je výjímečně velmi dlouhé, protože může trvat až 50 let. Volba měny úvěru není konečná, protože banky zpravidla umožňují směnu. V tomto případě je však dobré se dozvědět, jaké náklady jsou s tím spojeny.

Aby bylo možné vzít úvěr na bydlení, je třeba připravit doklady o zaměstnanosti a o příjmech. To umožní výpočet úvěru – banky tímto způsobem zjišťují, zda bude klient schopen úvěr splácet včas. Další otázky se mohou týkat fixních nákladů (nájemné, splácení splátek). Vezměte prosím na vědomí, že problémy se splacením jedné splátky můžou následně způsobit problémy se získáváním další půjčky, protože tyto informace jsou shromažďovány v informační kreditní agentře. Čím víc je klient finančně důvěryhodný, tím nižší je úroková sazba, která také závisí na době trvání a výší úvěru.